Oveiligheid Oosterpark aangepakt

Bericht van het Gebiedsteam Oude Wijken

In september 2022 zijn wij in gesprek geweest met bewoners van de Merelstraat, Nachtegaalstraat en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk (BO). Dit gesprek vond plaats nadat er meldingen werden gedaan over onveilige situaties en over de hoge beplanting en struiken. Daarnaast hebben wij in april 2023 omwonenden en gebruikers van het Oosterpark gevraagd welke wensen en verbeterpunten zij hebben.

Sociale onveiligheid 

Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid in het park. Omwonenden hebben aangegeven zich in de avonduren niet meer veilig te voelen. Er zijn met name signalen binnengekomen over het pleintje met het monument voor de Merelstraat. Deze situatie willen wij verbeteren. Daarom zullen wij verlichting plaatsen en beplanting gaan weghalen en snoeien. Met deze maatregelen hopen wij de veiligheid in het park te verbeteren. 

Verlichting 

Het uitgangspunt vanuit de gemeente is dat wij geen verlichting plaatsen in parken. Door de ontvangen signalen hebben wij besloten hiervan af te wijken. Samen met de bewonersorganisatie zijn wij ’s avonds in het park geweest. Gezamenlijk hebben wij naar de situatie en mogelijkheden gekeken. Op dit moment werken wij dit technisch verder uit. Zo kijken wij wat geschikte locaties zijn en hoe de verlichting eruit moet komen te zien. Het plaatsen van de verlichting is een proef. Heeft de verlichting geen positieve inbreng? Dan kan volgend jaar besloten worden de verlichting te verwijderen. 

Snoei werkzaamheden 

Uit de signalen die we hebben ontvangen, blijkt dat de beplanting en het uitgevoerde snoeiwerk onvoldoende zijn. Om die reden gaan we opnieuw snoeien en aan de slag met de beplanting: 

  • De planten achter het pleintje met monument aan de Merelstraat worden gedeeltelijk verwijderd. Andere, laagblijvende beplanting, zal worden teruggeplaatst. De hoeken van dit plantvak blijven wel hoog. Hierdoor ontstaat een doorkijk van ongeveer 15 meter breed. Deze werkzaamheden zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. 
  • Aan de Nachtegaalstraat zullen een aantal bomen worden verjongd/opgekroond en/of verwijderd. Hierdoor ontstaan weer doorkijkjes naar het park. Deze werkzaamheden zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. 
  • Het plantvak aan de Merelstraat en het plantvak op de hoek van de Merelstraat en Nachtegaalstraat worden kritisch bekeken. Wat kan eruit qua hoogte en hoe kan dit worden aangevuld? Deze werkzaamheden zullen volgend jaar plaatsvinden. 

Overige wensen 

Er zijn ontzettend veel wensen en ideeën opgehaald voor het Oosterpark. Een aantal van deze wensen zullen wij dit jaar gaan uitvoeren: 

  • Ter hoogte van de vijver aan de kant van het JOP zullen een aantal plantvakken worden verbeterd en versterkt. Zo gaan we beplanting vervangen en op een paar plekken extra beplanting toevoegen. 
  • Daarnaast gaan we een deel van het grasveld tussen het monument en de vijver inzaaien met bloembollen. Op deze manier ontstaat een bloemenweide van 250 m2. Dit wordt dus een bloeiend geheel i.p.v. gras. 
  • De toegangsweg naar het park vanaf de Klaprooslaan wordt iets versmald. We zullen een gedeelte van het asfalt gaan verwijderen en dit laten aansluiten op de bestaande beplanting en groen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor groen. 

Inloopmoment JOP voor omwonenden

Daarnaast zijn er ideeën en wensen die wij eerst bespreken met de omwonenden. Op maandag 27 november is het Gebiedsteam Oude Wijken van 17:00 – 20:00 aanwezig in het JOP (Klaprooslaan 304A, 9713 SZ Groningen). Omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.