Tussenresultaten Telraam

Na een oproep in de buurt om het verkeer in je straat te gaan meten, meldden bewoners uit verschillende delen van de Oosterparkwijk zich eerder dit jaar aan als “burgerwetenschapper”. Na een selectieprocedure hebben 14 Oosterparkers de beschikking gekregen over een zogenaamde Telraamsensor. Met deze sensor wordt sinds juni 2023 het aantal voetgangers, fietsers en (vracht-)auto’s in hun straat gemeten. De resultaten zijn voor iedereen live te volgen op de website van Telraam.Uit de omvangrijke hoeveelheid data die al verzameld is, is voor de periode juni-oktober een overzicht met tussenresultaten samengesteld. Dit geeft een aardige inkijk in de verkeerssituatie in de wijk.

Hieronder de eerste resultaten: