Vergroening Slachthuisstraat

Vrijdag 27 oktober j.l. hebben betrokken bewoners van de Slachthuisstraat een eerste hand gelegd aan de uitvoering van hun groene wensen voor de straat, ondersteund door Duurzaam Oosterpark, in samenwerking met de gemeente Groningen en woningcorporatie Nijestee.
In 2021 meldden de eerste bewoners zich met een vergroeningswens bij Duurzaam Oosterpark, een platform voor groene en duurzame initiatieven in de Oosterparkwijk. De Slachthuisstraat bestaat uit veel grijs: straat, stoep en beton, de bewoners ervaren veel hittestress en afwateringsproblemen en zien hun buurt graag groener. Studenten van de RUG hebben deze meldingen omgezet in de onderzoeksvraag ‘Zorgt een groene straat voor woongeluk?’. Het antwoord is ja. En door bewoners gezamenlijk actief te betrekken in de ontwikkeling draagt het bij aan gemeenschapszin, zorgt het voor een gevoel van eigenaarschap, trots en binding met de openbare ruimte.
De openbare ruimte lijkt zo simpel maar niets is minder waar. Elke vierkante centimeter op en onder de grond is onderdeel van gemeentelijke regelgeving- en verantwoordelijkheid, want het gaat tenslotte over veiligheid, toegankelijkheid, aan- en afvoer van kabels en buizen en niet op de laatste plaats structureel onderhoud.

In 2022 hebben de bewoners zich laten inspireren door allerlei voorbeelden uit de praktijk, ideeën besproken en deze getoetst aan de haalbaarheid voor een eerste actie voordat de winter zijn intrede deedt. Steeds meer bewoners haakten aan in de ontstane buurtapp waarin zij elkaar op de hoogte hielden van de ontwikkelingen. Complex is ook het proces met bewoners, want er zijn zoveel verschillende meningen, wensen en kanttekeningen. Maar het resultaat mag er zijn, hulde aan de Slachthuisstraat!

Tijdens de actie, onder het genot van een hapje en een drankje, is er een plantenbak gebouwd van gebruikte stoeptegels naar ontwerp van Florus van Eyndhoven, student van de Academie van Bouwkunst (Hanzehogeschool) die in circulaire gedachte gewipte grijze tegels opnieuw inzet in de openbare ruimte. Direct omwonenden dragen met elkaar zorg voor het onderhoud. Ook is er een ruilbieb-/stekjeskast geplaatst, zijn er klimophekwerken rondom de ondergrondse containers geplaatst en wordt één van de panden vanuit nieuwe geveltuinen ook verticaal vergroend. Een mooie start waarbij bewoners in 2024 pas echt de resultaten gaan zien als het groen in het voorjaar groeit en bloeit.

Nieuwsgierig naar wat de studenten allemaal hebben bedacht? Bekijk dan de online expo met hun ideeën!