Wij maaien minder. Doet u ook mee aan Maai Mei Niet?

De gemeente wil meer biodiversiteit. Daarom doet de gemeente ook dit jaar weer mee aan Maai Mei Niet. We beginnen op een aantal plekken pas met het maaien van het gras in juni. Verkeersveiligheid staat voorop. Daarom maaien we op sommige plekken wel. En we willen buiten zijn en spelen stimuleren. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het gras rondom speelvoorzieningen wel maaien. Vanaf juni gaan we stapsgewijs terug naar onze gebruikelijke maaimethode. Op onze website gemeente.groningen.nl/maaien vind je kaarten met per gebied hoe we er maaien.

Het effect van het niet maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Kort gemaaide gazons zijn niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

U kunt ook meedoen. Als u gras heeft en het slechts om de vier weken maait, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.