De ontwikkeling van het groen op De Velden

Het is al weer twaalf en een half jaar geleden dat in het stadion aan de Zaagmuldersweg de laatste voetbalwedstrijd werd gespeeld. Op 22 december 2005 versloeg FC Groningen  tegenstander FC Volendam overtuigend met 3-0. Het stadion verhuisde hierna naar Euroborg en het oude terrein kwam beschikbaar voor woningbouw. De naam die de nieuwe wijk kreeg – ‘De Velden’ – herinnert nog aan de voetbalvelden die er ooit lagen.

Na de stagnatie tijdens de crisis wordt er nu weer volop gebouwd en nadert de wijk zijn voltooiing. Hierbij is er speciale aandacht voor de groenvoorziening. Paul Corzaan – projectmanager De Velden  – geeft toelichting bij de plannen.

“Het is de bedoeling dat het groen in de wijk straks aansluit bij het achterliggende Oosterpark en er één geheel mee gaat vormen. Het Oosterpark is een Engels landschapspark. Deze stijl wordt doorgetrokken naar de Zaagmuldersweg. Om een paar punten te noemen: voor De Zaag, het appartementencomplex aan de Zaagmuldersweg, naast Het Kopland, komt een parkachtige groenzone, waar bijzondere bomen worden geplant, zoals de Robinia, Christusdoorn en Tulpenboom. Ook komen er sierplanten te staan, zoals rododendrons en hortensia’s. Het terrein voor het Kopland, aan de Piet Fransenlaan, is op het moment nog in gebruik als parkeerplaats. Dat gaat veranderen. Het asfalt wordt gedeeltelijk vervangen door klinkers. De aanleg op deze plek van een verhoging, met bomen en planten, zorgt voor extra groen. Het wordt een verblijfsgebied voor voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen er dan alleen nog maar stoppen om iemand in of uit te laten stappen, maar kunnen er niet meer parkeren. Ook langs de Merelstraat waar nu nog auto’s staan, komt een groenstrook, met een voetpad.

Bij de uitvoering werken we nauw samen met Nijestee. De woningbouwcorporatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied, de  invulling van het openbare terrein is een taak van de gemeente.

Het terrein voor Het Kopland, aan de Piet Fransenlaan, is nu nog in gebruik als parkeerplaats. Dit gaat veranderen. Het wordt een verblijfsgebied voor voetgangers en fietsers. Er is een verhoging gepland met bomen en planten.

De omwonenden zijn tevoren van de plannen op de hoogte gebracht. Wanneer ze vragen hadden, konden ze contact met de gemeente opnemen.”

Is er op de plannen gereageerd?

“Een aantal mensen heeft vragen gesteld, onder anderen of er op het terrein voor De Zaag ook bankjes worden geplaatst. Daar kan ik duidelijk over zijn. Op de groenzone die daar ontstaat,  komt inderdaad een bankje te staan. En bij de langwerpige vijver, aan de kant van het park, worden een tafel en bankjes geplaatst, ook geschikt voor minder validen. Op die locatie is verder een kunstwerk gepland. De onthulling is een paar keer uitgesteld. Omwonenden en andere betrokkenen studeren nu al twee jaar een openingslied in.

Daarnaast zijn er vragen gesteld over de vijver. Er ligt allerlei afval in. De schuine, steile wanden zijn niet goed bij te houden.  We kennen het probleem en kijken ernaar. Zijn er bepaalde planten mogelijk als bekleding als alternatief voor gras? Is een ecologische oplossing haalbaar?

Aan de oostzijde van de vijver komen een tafel en bankjes te staan. Ook is er een kunstwerk gepland.

Tot slot zijn er vragen gesteld over het trottoir aan de Zaagmuldersweg. De tegels liggen hier en daar ongelijk. Ze worden opgedrukt door boomwortels. Ook voor dit probleem is aandacht.  Zo kijken we naar de bomen die er staan. Hoe lang kunnen deze nog mee?”

Hoe lang duurt het voor het hele plan voltooid is?

“Zoals je ziet, zijn er nu nog volop bouwactiviteiten. Achter De Zaag is sociale woningbouw gepland waarmee nog moet worden begonnen. Maar de verwachting is dat de plannen voor De Velden over anderhalf – twee jaar kunnen worden afgerond.”

Foto(s): De Velden 1 | Erik Weersing, De Velden 2 | Erik Weersing, De Velden 3 | Erik Weersing.