Goeie acties!

Het gymzaaltje aan het Goudenregenplein is een bruisende plek. ’s Morgens komen er vaak kinderen van scholen uit de buurt om te gymmen. Op de woensdagmiddagen komen kinderen om te sporten. Stoere sporten zoals judo en freerunning. Op maandagen is er gratis Zumba, lekker bewegen op muziek en ’s avonds is het het domein van diegenen die willen boksen.

Leuke en gezonde activiteiten voor iedereen.

Toch was de plek al lang een doorn in het oog van de omwonenden. Niet vanwege de activiteiten, maar vanwege de rotzooi die er altijd rond het gebouwtje lag.
Onlangs hebben een aantal wijkbewoners besloten hier iets aan te doen. Samen met het WIJ team en iemand van de gemeente is overeengekomen dat er een rode prullenbak zou worden geplaatst.

De initiatiefnemers hebben zichzelf verantwoordelijk gesteld om deze prullenbak in een roulerend systeem te legen. Sinds hij er hangt ligt er bijna niets meer op de stoep en in de bosjes!

Toch ging de doorn in het oog nog verder dan dat. Ook de fietsenhokken aan weerszijden van de gymzaal trokken altijd troep aan. Er waaide vaak van alles onder de tralies door naar binnen. Geen leuk uitzicht voor de mensen die er wonen en zeker geen visitekaartje voor de mensen te gast in ons deel van de wijk.

In overleg met de gemeente (waar de gymzaal van is) is er besloten om de buitenkant van de fietsenhokken van groen en bloemen te voorzien. In de ochtend van zaterdag 23 juni is dit met vereende krachten gebeurd.

Top!

Foto(s): Goeie acties | Petra Beekhuizen Khan.