Rolstoeldansen bij speeltuinvereniging Ons Belang

Cursussen op allerlei gebied zijn er in overvloed.

Maar een cursus rolstoeldansen in Groningen, sterker nog, in de Oosterparkwijk? Patricia de Wilde is docent en volgde de opleiding bij Stichting Rolstoeldansen Nederland. Overigens was initiatiefnemer van het fenomeen (1966) Fred Waldman. Voordat ze in oktober 2017 bij Ons Belang begon, was ze met eenzelfde cursus 5 jaar werkzaam bij Buurt-, en Speeltuinvereniging Selwerd (Elzenlaan) en daarvoor op meerdere adressen.

De cursussen zijn ooit begonnen op initiatief van de Vereniging Gehandicaptensport Groningen (GSV).

Een les kan er als volgt uitzien: Valide cursisten duwen rolstoelzitters in sierlijke actiepatronen en ritmes voort, die passen bij de begeleidende muziek. En zo ontstaan bewegingen, die dansen als Bossanova, Salsa, Engelse wals of Jazzdance representeren.

De cursusgroep bestaat uit 17 personen. Doel: Iedereen zover klaarstomen, dat ze aan het nieuwe wedstrijdseizoen c.q. Nederlandse kampioenschap kunnen meedoen. Tijden: Drie laatste donderdagen van de maand, 19.30 – 21 uur. ’s Zondags, 18 – 21.30 uur.

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom, aanmelden op: www.gsggroningen.nl. De kosten van deelname zijn vanwege de relatief korte periode van bestaan van de cursus nog niet bekend. Het bestuur van GSG beraadt zich hier nog over.

Docent Patricia de Wild is opgetogen over de ontzettend leuke groep mensen om haar heen, die sociaal voelend en vervuld van plezier is over wat ze doen.

Foto(s): Rolstoeldans 3 | Erik Weersing, Rolstoeldans 2 | Erik Weersing, Rolstoeldans 1 | Erik Weersing.