Alan’s wijkwandeling

In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in de wijk.

Je kunt de Oosterparkwijk natuurlijk van verschillende kanten binnenkomen.

Onlangs kwam ik van het kantoor van Nijestee op het Damsterdiep en stak bij de Steentilkade (ja, die zit daar, omdat ook de Steentilpoort er heel vroeger stond) de Petrus Campersingel over, langs Parket Tree verder het Damsterdiep op. En toen viel al gauw op dat Smant Vloeren verhuisd is naar Woonboulevard Hoendiep 97 D3.

Een stukje verder: no. 86, onopvallend huis. Geen naam op de deur, alleen een nee-nee-sticker. En toch gaat hier iets opmerkelijks plaatsvinden. De Gezinsbode meldde op 4 juli, dat drummer Jaap Vissering er per 1 september een praktijk drumpedagogie met de naam “Planet Drums” geopend heeft (naast eentje in Paterswolde). Jaap is ook orthopedagoog en wil kinderen van 8 t/m 18 jaar door drumlessen helpen met onder meer concentratie- en leerproblemen alsook faalangst. Ook moet het drummen andere talenten blootleggen het werkgeheugen verbeteren en executieve functies versterken. Naast dat drummen gewoon leuk is, worden motoriek en coördinatie getraind en leert de jongeling beter om te gaan met anderen en te ontspannen.

Aanmelden: www.drumpedagoog.nl

Op de hoek van de Professor Rankestraat zit sinds 1989 of 2003 (bronnen zijn niet eensluidend) Tabakorie H. Slik: Tabaksproducten, kranten, tijdschriften en hengelsportartikelen. In het oog springend is dat de zaak al geruime tijd buiten bedrijf is: Het winkelinterieur is eruit. Wat rommel en afval binnen en twee houten platen tegen de etalage buiten, is wat nog rest. Is het definitieve einde van de winkel, toch al lange tijd een begrip in de wijk, gekomen, of is er sprake van verbouwing c.q. renovatie? Slik zelf is niet bereikbaar om uitleg van zaken te geven.

Verder kuierend richting Dirk Huizingastraat kom je bij Snackcentrum. Op donderdag 28 juli werd deze cafetaria en grill slachtoffer van een overval: Twee daders maakten de dagomzet buit en verwondden een medewerker, die daarop naar het ziekenhuis moest. Naast de ongelukkige neringdoende bevindt zich het Corpsgebouw van het Leger des Heils. Dit markante hoofdgebouw met nog een restant van de Filadelfiakerk zit al enige tijd in een verbouwing. Houten schotten in de kozijnen wezen hierop en navraag leert dat op de begane grond op de plek voor officieren en muzikanten een jeugdzaal en ruimte voor de schilderclub is gekomen. Wat hier nog niet af is, is een nieuwe opzet van de entreehal. Een andere opgang naar de eerste verdieping moet vóór half januari klaar zijn. Tevens moeten dan de beoogde nieuwe appartmenten, bedoeld als woonruimte voor de officieren, gerealiseerd zijn. Ook op de tweede etage komt woongelegenheid. Deze is bedoeld voor mensen van buitenaf.

Op weg naar Kapsalon Artistique kom je langs de hangplek voor oudere jongeren (bankjes). Achter het elektriciteitshuisje bij de vijver liggen regelmatig personen, meestal mannen, in slaap of Knock-Out. Boze tongen fluisteren, dat het hier om spirituszuipers gaat.

Iets van heel andere orde, maar zeker vermeldenswaardig is dat voormalig PvdA Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken, die hier vlakbij woont, op 20 juli de nieuwe voorzitter van Jeugdfonds Sport Groningen is geworden. Hij volgt Albertiene Hadders op. Het fonds maakt mogelijk, dat kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen gaan sporten bij een sportvereniging.

Dan Kapsalon Artistique, Linnaeusplein 2. Tijdens de hitteperiode vanaf eind juli hanteerde de kapper een tropenrooster: Vanaf 15.30 uur gesloten.

Verdergaand richting Zaagmuldersweg valt op dat de beplanting bij de Simon van Hasseltschool is weggehaald. Ook staan er hekken voor de school in de Heesterpoort. Erachter een vrachtauto met opschrift: “Koole. Zuigtechniek, asbestsanering, sloopwerken” verraadt dat er binnen de school van alles gedaan wordt. De mensen van antikraak-, en woonbemiddelingsorganisatie Carex, die er tijdelijk verbleven, lijken inmiddels vertrokken te zijn.

Mijn tocht vervolgend was ik aan het begin van de Olie-muldersweg beland. Achter garage annex benzinepomp Avia X press en het Chinese restaurant staat een gebouw, dat ooit dienst deed als tapijthal (APB?), maar ook een erotisch centrum huisvestte (“Massera”). Nu doet het opschrift “Salon Delight” een werkzaamheid in dezelfde sfeer vermoeden.

Verder naar het begin van de Florakade. Opvallend op het pand van kapperszaak “Hair Affair”: Te huur en/of te koop. In een nog niet zo lang verleden had de Oosterparkwijk een onevenredig groot aantal kapperszaken. Een kapper minder, een mondhygiënist erbij. Bij “het klein brugje” over het Oosterhamrikkanaal heeft Marzieh Farhadi Akinabad begin juli de Mondhygiënist Praktijk Groningen geopend. Met name gericht op tandvleesaandoeningen en losstaande of bewegende tanden en/of kiezen. Voor de eerste 100 inschrijvingen is de behandeling zonder bijbetaling van de eigen bijdrage, dus alleen dat wat de verzekeraar vergoedt. Conclusie: de behandelingen zijn dan gratis en kosteloos. Kinderen tot 18 jaar krijgen 100% vergoeding vanuit de basisverzekering. Doorverwijzing vanuit eigen tandarts is niet nodig.

Adres: Oliemuldersweg 99, 9713 VB Groningen Tel. 0640526129 Open: Ma. t/m do. 8 – 15 uur.

Op het voormalige Alfa Laval-terrein tussen Pioenstraat en Florakade komt het Oosterparkkwartier. Tussen twee nieuwe appartementenblokken gaat een nieuwe straat, ongeveer in het verlengde van de Hyacinthstraat komen. Een verbinding van vogel-, en bloemenbuurt. Mijn suggestie: Ooievaarsbekstraat, de ooievaarsbek is een soort geranium. Andere ideeën hoort de redactie graag.

Ik vervolg mijn weg naar de Klaprooslaan om te bemerken dat van het 103 jaar oude Treslinghuis nog ongeveer een kwart overeind staat. Toch vreemd dat het gebouw, toch zeker heel lang een gegeven in de wijk, nooit op de monumentenlijst is geplaatst. Dat had het kunnen behouden. Inmiddels zijn er initiatieven om de buurthuisfunctie ervan weer ergens in de wijk een plaats te geven. Jaap de Graaf, secretaris van de Bewoners Organisatie Oosterparkwijk, wil de Siebe Jan Boumaschool daarvoor bestemmen. Als de fusie met de Borgmanschool op de oude Treslinghuislocatie zijn beslag heeft gekregen, komt het vorige gebouw immers leeg te staan. Om een volwaardig nieuw buurtcentrum te realiseren moeten de beide gebouwen, de vroegere Van Houten en huidige Vensterschool met elkaar verbonden worden. Hiervoor is 1½ miljoen euro nodig. Volgens het BO–lid onderschrijven alle betrokken organisaties, op één na, deze wens.

De Rijksmonumentale Van Houtenschool (S.J. Bouma, Amsterdamse architectuurstijl, 1931) draagt de naam van de Groninger liberale politicus Simon van Houten. Onlangs verscheen een bericht in de pers dat er bewegend beeld is ontdekt bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Van Houten is van het “Kinderwetje”. De invoering van deze wet in 1874 maakte kinderarbeid onmogelijk!

Ook voor de gewezen kroeg “Bar gezellig”, Ripperdalaan, zijn ideeën een nieuw ontmoetingspunt met horecafaciliteit te realiseren. Af en aan waren er volop herinrichtingsactiviteiten, maar vooralsnog lijkt er nog geen schot in gekomen. Maar hopen dat het gestalte geven aan een deelfunctie van het Treslinghuis daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Naast het café zat begeleidingsinstelling voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking Promens Care samen met NOVO. Deze beiden zijn samengegaan in “Cosis”. De op 200 locaties werkzame zorgreus telt 3700 werknemers en 1500 vrijwilligers en is operationeel in Groningen en Drenthe. De stichting zetelt in Assen. De Gezinsbode van 18 juli meldde, dat Cosis specifiek tot doel heeft: “Het behartigen van belangen van de bijna 8000 cliënten met genoemde beperking”. Concreet komt dat neer op de mensen (ook kinderen) grip te laten krijgen en houden op hun leven. Daartoe wordt thuis hulp geboden (24 uur); assistentie verleend bij het vinden van passend werk en het onderhouden van sociale contacten; woonvormen aangeboden wanneer het thuis niet meer kan en daarnaast waardevolle dagbesteding ter beschikking gesteld.

Bijna aan het eind van de wandeling gekomen, ga ik nog even langs Irislaan 53. Hier op de hoek met de Lindenlaan zat restaurant met afhaal-, en bezorgservice “Eatroom”. Dit etablissement is ter ziele gegaan en zo goed als volledig leeggeruimd. Dienstdoende arbeiders in het pand vertelden, dat er 2 wooneenheden in de maak zijn.

Ik besluit mijn voettocht door de Oosterparkwijk met het cliché: “Alles beter dan leegstand”!De column van Alan Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Wijkkrant. De tekst bevat enkel de mening van de auteur.