Ruim een halfjaar Coöperatieve Wijkraad

De Coöperatieve Wijkraad is meer dan een halfjaar actief in de Oosterparkwijk. Hoe staat het ermee, wat is er tot nu toe gebeurd en wat kunnen wij als wijkbewoners binnenkort van de Wijkraad verwachten? We drinken een kop koffie met het Wijkraadslid Henk Wierenga.

“Er is de afgelopen maanden veel gebeurd binnen de Coöperatieve Wijkraad,” aldus Henk Wierenga. “Je komt met een groep mensen samen die elkaar niet kent en dan moet je gezamenlijk bepalen hoe je dit experiment invulling geeft. Het is geweldig om te zien hoe iedereen die hierbij betrokken is, onze wijk een warm hart toedraagt.”

In het begin moest er een werkwijze bepaald worden en moest er gezocht worden naar onderwerpen waar de raad zich mee bezig kan houden. Om hiervoor input te krijgen, is er een wijkpanel samengesteld van wijkbewoners. Dit panel kan onderwerpen aandragen en uit een inventarisatie zijn er drie belangrijke onderwerpen naar voren gekomen. Deze drie zijn: Milieu, verkeersveiligheid en veiligheid.

De juiste plek

Een onderwerp dat bij ‘Milieu’ genoemd werd, is de overlast van hondenpoep. De Coöperatieve Wijkraad is daarmee aan de slag gegaan en nog dit jaar worden de eerste hondenhaltes geplaatst. Hondenhaltes zijn palen waar hondenbezitters een plastic zakje uit kunnen halen om vervolgens de hondenpoep op te ruimen.

Henk Wierenga: “In andere steden blijkt dit erg goed te werken. We kunnen dit soort dingen realiseren omdat we onder andere raadsleden in ons midden hebben. Andere organisaties die zoiets voor elkaar willen krijgen, lopen tegen de bureaucratie op. Maar wij hebben daarvoor raadsleden. Ik vergelijk het met een vrachtwagen. Samen met wijkbewoners hebben wij een vrachtauto met een vracht geladen. De raadsleden in de wijkraad rijden die wagen vervolgens naar een plek waar die vracht moet zijn: op de juiste afdeling in het gemeentehuis waar geweldige ambtenaren klaar staan om dit project met raad en daad bij te staan.”

Openbare vergadering

Binnenkort zijn de vergaderingen van de Wijkraad ook openbaar. Eén keer in de twee weken komt de Wijkraad bij elkaar. Vanaf halverwege september gaat dat gebeuren in de oude voedselbank aan de Oosterhamrikkade 119 (waar ook het Informatiecentrum aanpak Oosterhamrikzone zit). Iedereen is dan welkom om die vergaderingen bij te wonen. Voor die tijd wordt er ook een vaste voorzitter gekozen. Henk: “De afgelopen maanden is iedereen een keer voorzitter geweest. Zo heeft iedereen eens kunnen ervaren hoe zoiets is en of zo’n rol bij hem/haar past. Op basis van deze ervaring kan iemand besluiten of ie zich verkiesbaar stelt voor het voorzitterschap. Ik doe daar niet aan mee. De jeugd heeft de toekomst. Ik stel me actief en betrokken op, maar een voorzittersrol laat ik graag aan anderen over. Die tijd heb ik gehad.”

De jeugd actief

Een ander onderwerp waar Henk zich persoonlijk bij betrokken voelt, is de jeugd. Met onder meer het Jongerencentrum Oosterpark (JOP). Henk is actief geweest bij de oprichting van het JOP in de jaren zeventig. “Het JOP kan wel een boost gebruiken. Maar er kan meer voor de jeugd gebeuren. Want zou het niet mooi zijn als er bijvoorbeeld een jeugdwijkburgemeester komt en een Coöperatieve Wijkraad voor de jeugd? Met wellicht een eigen budget.

We zijn nu aan het kijken hoe we dat allemaal inhoud kunnen geven. Dat is goed voor de betrokkenheid van jongeren bij de wijk, maar je betrekt ze op die manier ook op een actieve manier bij het democratisch proces. En dat is voor de toekomst ook erg belangrijk. Ik vind het geweldig dat ik op mijn 64ste daar een steentje aan mag bijdragen.”