Alan’s wijkwandeling

In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in de wijk.

Begon ik mijn vorige wijkwandelingen in, achtereenvolgens, het zuidwesten (Damsterdiep); Noordoosten (brugje Oliemuldersweg over Oosterhamrikkanaal); Centraal (kruispunt Zaagmuldersweg, Klaprooslaan), deze vierde ving aan op het verste oostpunt: de Oostersluis. Deze sluis dateert van 1936 en is in 1938 officieel in werking gesteld.

Elk jaar in april wordt bij het 2 jaar oude oorlogsmonument door twee leden van de werkgroep ONS (Oosterparkwijk Nooit Saai) en een gemeentelijke hoogwaardigheidsbekleder als burgemeester Peter den Oudsten, een krans gelegd om de schermutselingen te herdenken, die op 16 april 1945 bij de sluis plaatsvonden.

De 22-jarige Canadese militair Roy Coffin kwam hierbij om het leven en van de familie Dijkema, die de Canadezen door het neerlaten van de twee bruggen doorgang bood, liep Pop een schotwond op. Ook zijn er enkele Duitse soldaten om het leven gekomen.

In 2015 is er ter nagedachtenis een suikeresdoorn, “maple-leaf” (Canadees symbool, zie de vlag) geplant. Een jaar later is ook een algemeen monument, dat de herinnering aan de gebeurtenissen in 1945 levend moet houden, geplaatst. Beide monumenten heb ik, ondanks geconcentreerd zoeken, niet kunnen vinden. Moet ik sterkere contactlenzen, of heeft het struikgewas ze enigszins aan het zicht onttrokken?

Achter de poort aan het eind van de Florakade is de Reseda-, en direct links daarvan de Mimosastraat. Hier valt op huisnummer twee de naam “Luchtbode” van de Postduiven Vereniging op. Een humorvolle en gepaste benaming voor een club van duivenmelkers.

In de voormalige kleuterschool op nummer 97 is al geruime tijd “Kinderdagverblijf Alles Kids” gevestigd. Onderdeel van de Kids First COP-groep (Centrum voor Ontwikkeling en Pedagogische Activiteiten voor kinderen van 0-12 jaar). Van de huisnummers tussen 2 en 97 geen spoor. Ik begin nu toch wel een beetje aan mezelf te twijfelen. Worden deze huisnummers misschien door de luchtbodes in de tillen ingenomen. Kan dat de verklaring van dit kleine mysterie zijn?

“Het hof van Reseda”, in 2011 met gemeentelijke subsidie door de bewoners zo genoemd en aangelegd als moestuintjescomplex mét kippenhok: Tuintjes en bakken achter de Resedastraat, waar ooit de Eltjo Ruggeschool stond, voor de verbouw van groenten en kruiden als bloemkool, wortels, courgettes en aardbeien. De actuele situatie toont nog steeds veel groene gewassen in en rond de bakken. Deskundigheid ontbreekt me om te beoordelen in hoeverre dit groene Walhallaatje eetbare producten oplevert. Feit is wel, dat dit achtererf florissant dan wel florerend oogt…

Groen is het Pioenpark zeker ook. Nieuw hier zijn de zogenaamde “hondenhaltes”, prullenbakken met een extra kastje eraan, waarin zakjes voor hondendrollen, die direct in de grote afvalbak te deponeren zijn. Verder opvallend door de hele wijk zijn de oude bakken, die nu, veelal door kinderen, kleurig beschilderd zijn.

Op weg naar de Oliemuldersweg via het pad tussen Crocusstraat en Irislaan schittert het beeldje “De jongeling” van Ludwig Oswald Wenckebach (uit 1954) nog steeds door afwezigheid. Ter reparatie, een stuk van de staf was afgebroken. Vorig jaar, toen ook het Peerd van Ome Loeks een tijdje spoorloos was, heeft de Dienst Stadsbeheer het onder zijn hoede genomen en dat duurt nog, lijkt het.

Iets, dat ook weg is, althans niet meer in bedrijf, is garagebedrijf “Avia X press” en hetzelfde geldt voor de afhaalchinees op Oliemuldersweg 8. Alles staat te huur. Gewoonweg tanken kan men er nog wel.

Het pand ernaast, het vroegere een beetje ondefinieerbare “Massaro”, als ik me goed herinner, heet nu “Salon Delight”. Of daar, en zo ja welke, activiteit is, heb ik nooit kunnen ontwaren. Iets sensueels?

Op weg naar de Simon van Hasseltschool ga ik langs de groentezaak van Fré van Donderen de Hortensialaan in. Vooral de bewoners van de straten nu rechts van me kunnen zich gelukkig prijzen met de viering van het 100-jarig bestaan van hun huizen: Gras-, en Meidoornpad, Heesterlaan en Heesterpoort en Lindenhof. En ook nog, verderop , Prof. Rankestraat.

Om de binnenplaats van de Simon van Hasseltschool (tussen Heesterpoort en Begoniastraat) een nadere bestemming te geven, heeft Nathalie van de Garde (opbouwwerker bij het WIJ-team Oosterparkwijk) buurtbewoners opgeroepen ideeën hiervoor aan te leveren.

Wat aan suggesties zo binnenkwam:
–Speelgelegenheid voor kinderen, die een bezoek aan het consultatiebureau brengen.
–Beweegplek.
–Presentaties van zomerevenementen en filmvoorstellingen voor ouderen, kortom ouderenactiviteiten.

“Alle ideeën worden geëvalueerd, opdat de inrichting in september aanstaande kan beginnen”, zegt woordvoerder Albert Jan Garama.

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau, Zaagmuldersweg 3, beschikt sinds kort over een aantrekkelijk ingericht terras en is te bezoeken als ook de eetgelegenheid geopend is.

Het kan de wijkbewoner niet ontgaan zijn, dat her en der afbraak, maar ook nieuwbouw plaatsvindt. Doordat ik er niet vaak kom, verraste me de afbraak van de panden Petrus Campersingel 1 en 3, naast het bedrijf “Parket Tree”, hoek Damsterdiep. Van de plannen van de gemeente voor deze plek zal de wijkkrant ter zijner tijd uiteraard verslag doen.

Vanuit deze plek richting Oosterhamrikkade kun je langs het Typografen Gasthuis. Dit hofje stamt uit 1903 en is daar, vooraan de Singelweg (zoals de P C singel toen heette), voorzover ik kan nagaan, de oudste bebouwing van Plan Oost.

In de Ripperdalaan is nieuw leven. Officieus sinds 24 januari en officieel 10 februari is uitbater Henk Wierenga in de oude “Bar Gezellig” de nieuwe “Blauwe Toog Pub” begonnen. Mét Poolbiljart en Dartsfaciliteit. De kroeg is, in de functie van “Public House”  af te huren voor vergaderingen, feesten en partijen.

Op zaterdag 15 juni, 13:30 uur, bij de boot met de blauwe ton op de Oosterhamrikkade 1011 een muzikale fietstocht langs vijf locaties.

  • Afrikaans Percussie-orkest George Amofa and Friends trapt af, in het kader van het 100-jarige bestaan van de Oosterparkwijk. Met een kwartiertje fietsen ertussen worden gratis uiteenlopende muzikale optredens geboden;
  • Huiskamerconcert luit en zang door Vincent van der A en Manon Bergstra (JH Janssenstraat 22);
  • Vocalgroup “The Evergreens” (“Gele School”, Klaprooslaan 13 b);
  • Contrabas en zang van Oriëntaalse liederen door Sven Otte en Mirjam Dirks (Blauwe Boerderij, Lindenhof 2);
  • Swingend slot van Pushin Wood “Organic Groove” (“Het Werk”, Paradijsvogelstraat 10).

Vooraan de Oosterhamrikkade staan van oudsher nog 14 huizen, verder een nieuwbouwflat, de bedrijfspanden van Autoverhuur Doesburg en de “Destiny Church”. In deze voormalige Pinkstergemeente zitten nu mensen van Carex, die er wonen en/of klussen. De andere gebouwen zijn weggebroken.

Na het pas onthulde acht meter hoge standbeeld “De Figuurtoren” (Elisabet Stienstra, 25/5/2019) bij de vijver aan de Piet Fransenlaan (De Velden) te hebben bekeken, vervolg ik mijn weg naar het vertrekpunt Oostersluis.

Het volop in aanbouw zijnde Oosterparkkwartier begint nu enige gestalte te krijgen. Zo heeft het gebouw op de hoek Pioen-, Asterstraat een roodbruine steentjesbekleding gekregen en komt er tekening in de nieuwe middenstraat tussen Pioenstraat en Florakade. Naam voor de straat, ook Hyacinth of toch iets totaal nieuws?

Overigens worden de appartementblokken Pioenstraat en Florakade wel anders in aantal bouwlagen dan in de bouwplannen bedacht was, respectievelijk vijf bouwlagen en vier bouwlagen.

Bijna terug bij waar ik vandaag begonnen was, woon ik. Einde wijkwandelin

P.S.
Het gebouw aan de Oosterhamrikkade is weggebroken. De diensten van kringloopbedrijf Grijpstuiver & Co zijn overgenomen door de andere Goud Goed-vestigingen. Van waaruit het Info-centrum Oosterhamriktracé nu opereert, is me onbekend.De column van Alan Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Wijkkrant. De tekst bevat enkel de mening van de auteur.