In memoriam Ruud Weijdeveld

Op 30 november jl. is Ruud Weijdeveld plotseling overleden. Hij was, naast initiator van tal van andere activiteiten, de drijvende kracht achter het plaatsen van het monument voor Johannes Swint op de hoek van de Zaagmuldersweg en het Linnaeusplein. Swint is een verzetsman uit de Oosterparkwijk die in de oorlog is omgebracht. Bij dat monument vond op 8 december een korte plechtigheid plaats waarbij Ruud Weijdeveld werd herdacht. Daarbij las Loes Grimmius, de vrouw van Ruud, een brief voor die burgemeester Koen Schuiling, haar mede namens het gemeentebestuur na zijn overlijden heeft gezonden. Hierbij drukken we enkele passages uit die brief af.

“Het gemeentebestuur van Groningen heeft met verdriet kennisgenomen van het plotselinge overlijden van uw dierbare Ruud. Wij condoleren u met het verlies van een ook voor Groningen bijzondere man. Zijn overlijden in het jaar dat we 75 jaar bevrijding herdenken heeft op ons indruk gemaakt.

Wij herinneren Ruud als een zeer betrokken man. Oprecht betrokken bij mens en samenleving. Grote waardering hebben wij voor zijn niet aflatende inzet voor het eerherstel van het communistisch verzet. Dankzij zijn strijdvaardige inspanningen, zijn doorzettingsvermogen en zijn gedegen historische kennis, heeft het communistisch verzet uiteindelijk de waardering gekregen die het verdient. Ruud zette zich daar landelijk en regionaal zeer voor in. Met succes. Als auteur van het standaardwerk over het communistisch verzet in Groningen heeft hij een lans gebroken voor de terechte herwaardering van al die communistische verzetsmensen, die met groot gevaar voor eigen leven bijgedragen hebben aan de bevrijding van Nederland. Het was een voorrecht met hem te spreken over die dramatische jaren.

Het gemeentebestuur van Groningen denkt met dankbaarheid terug aan de activiteiten en initiatieven die Ruud Weijdeveld in de gemeente Groningen ontplooide: de herdenkingsbijeenkomsten voor het communistisch verzet, de inschrijving van verzetsman Geert Sterringa in het Gulden Boek van de gemeente Groningen, waarmee het gehele communistisch verzet geëerd werd, het nieuwe indrukwekkende monument voor Johannes Swint in zijn eigen Oosterpark. Onze dank daarvoor is groot.”