Een nieuw boek over de bevrijding van Groningen

Zesenzeventig jaar na de bevrijding is de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog nog altijd onverminderd groot. Regelmatig verschijnen er nieuwe boeken, variërend van grote overzichtswerken door vooraanstaande geleerden tot specialistische deelstudies door enthousiaste amateurhistorici. Sipke de Wind behoort tot de laatste categorie. Hij heeft zich in zijn onderzoek gericht op de oorlogsjaren in het noorden van Nederland, met name in Groningen. Zijn belangstelling gaat daarbij vooral uit naar de positie van de Duitsers.

“Er is inmiddels heel veel gepubliceerd over het verzet, over de Jodenvervolging en de bevrijding door de geallieerden, om maar een paar onderwerpen te noemen, maar het standpunt van de Duitsers is altijd wat onderbelicht gebleven. Ik wilde daar meer over weten. Wat was hun strategie? Hoe gingen ze te werk? Archiefonderzoek heeft veel nieuw feitenmateriaal opgeleverd. Je moet soms zoeken op niet voor de hand liggende plaatsen, zoals bedrijfsarchieven. Dat leidt een enkele keer tot interessante vondsten.”

Joyriden

Sipkes speurwerk heeft vorig jaar geresulteerd in de studie ‘Groningen Duitse garnizoensstad 1940-1945’. En er staat alweer een volgend boek op stapel. Over enkele maanden verschijnt ‘Endkampf om Groningen’ dat handelt over de verdediging van de stad door de Duitsers, aan het eind van de bezetting. Ook hierin beschrijft Sipke een aantal gebeurtenissen die tot nu toe onbekend zijn gebleven. Veel wil hij er nog niet over kwijt, maar een enkel tipje van de sluiter licht hij toch op.

“Op maandag 16 april 1945 was Groningen grotendeels bevrijd. De Duitsers vluchtten massaal de stad uit, richting Oosterhoogebrug. Maar bij de Oostersluis konden ze niet verder. De bruggen stonden omhoog. Ze hadden het geluk dat er nog een loopbrug intact was – die later is opgeblazen – waarover ze te voet de overkant bereikten. Daar voegden ze zich bij de andere Duitse troepen. Hun voertuigen hadden ze in de haast aan de stadskant van de sluis achtergelaten, vaak nog met het contactsleuteltje erin. Jongens uit de buurt zijn toen in die wagens gaan joyriden – met noodlottige gevolgen. Welke gevolgen dat waren – dat lees je in mijn boek.”

Vraag

Sipke heeft nog een vraag.

“Ik schrijf in mijn nieuwe boek over de doden en gewonden die tijdens de bevrijding zijn gevallen, onder andere in de Oosterparkwijk. Een man die in die tijd aan de Oliemuldersweg woonde, vertelde me dat de Duitsers hun gewonden naar het stadion brachten, waar ze op de hoofdtribune en in de omkleedruimte werden verzorgd. Daarna werden ze op boerenwagens naar nood-lazaretten en ziekenhuizen overgebracht. Kinderen gingen na afloop in het stadion kijken en troffen er op de tribune bloedsporen aan en met bloed doordrenkte lappen en verband. Dat verhaal was helemaal nieuw voor mij. Ik was het nooit ergens tegengekomen. Mijn vraag: hebben ook andere Oosterparkers dit gezien? Of hebben ze erover gehoord? Kunnen ze er wat meer over vertellen? Graag hoor ik hun reactie.”

Wie informatie heeft voor Sipke de Wind kan hem bereiken via email sdew@ziggo.nl of tel.: 06- 23501067