Cultuurcoaches VRIJDAG in de Buurt als intermediair voor Volwassenenfonds

Aanvullend op het reeds langlopende Sport & Cultuurfonds voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, start de gemeente Groningen in 2022 ook met een aanvullend fonds voor volwassenen. Minima uit Groningen kunnen € 400,- cultuurbudget aanvragen voor muziekles, instrumentenhuur, theater-les of een cursus beeldende kunst. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt zijn intermediair en kunnen voor geïnteresseerden het budget aanvragen.

Wat is het Volwassenen-fonds?

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.

De werkwijze van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is grotendeels vergelijkbaar met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar dan voor volwassenen (18+ jaar).

Doe je mee?

Je kunt als volwassene zelf geen aanvraag indienen. Dit doet een intermediair voor je. Een intermediair kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker zijn óf een van de cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt.

Cultuurcoach van de Oosterparkwijk:

Rozan Vergeer (rozan.vergeer@bijvrijdag.nl)

VRIJDAG in de Buurt

VRIJDAG in de Buurt stimuleert kunst en cultuur in de wijken, buurten en dorpen van Groningen. Zodat Groningen nog leuker wordt om in te wonen. We zorgen ervoor dat alle bewoners mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Dus ook mensen die het misschien niet kunnen betalen, mensen die denken dat cultuur niet voor hen is, mensen die de stap niet durven te zetten of nooit geprikkeld zijn om iets te doen met cultuur.