Gedicht: Wereldleed

Ik zou iets willen doen

aan al het leed,

van de talloos velen,

die niet zoals ons,

in de welvaart delen.

‘k Zou iets willen geven

aan de kind’ren

en het liefst aan velen,

die niet, zoals de onze,

onbekommerd spelen.

Ik zou iets willen doen 

voor al die dieren,

om zo hun lot te keren.

Daar, waar velen nog

alle zorg ontberen.

Wat zou ik wel niet willen doen

aan onrecht en aan pijn.

Maar ik heb nu ook ontdekt:

‘t Begint vaak in het klein!

Maria Riksten-Brouwer