Mantelzorgkaart

De kaart is bedoeld als blijk van waardering van de gemeente Groningen en Humanitas voor de hulp en zorg die mantelzorgers belangeloos geven aan hun naaste. 

Wanneer mantelzorger? 
Iemand is mantelzorger als hij/zij langdurig en intensief zorgt voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychiatrische problematiek. De mantelzorgkaart kan aangevraagd worden als iemand minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of buur. De mantelzorgkaart is bedoeld voor mantelzorgers die wonen in de gemeente Groningen. Het maakt daarbij niet uit waar de zorgvrager woont. 

De Mantelzorgkaart aanvragen en inschrijven als mantelzorger kan als volgt: 

Langskomen tijdens de mantelzorginloop in de wijken. Iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur zit Esther Poelsma in de Heesterpoort. 

Het online inschrijfformulier invullen. 

Telefonisch via Humanitas 050 -312 60 00. 

Een mantelzorger mag ook door iemand anders worden opgegeven, bijvoorbeeld door de zorgvrager. Echter enkel met toestemming van de mantelzorger i.v.m. registratie persoonsgegevens/privacywetgeving. 

Wat gebeurt er daarna? 
Humanitas Steunpunt Mantelzorg stuurt de mantelzorgkaart binnen 3 weken per post toe. Mantelzorgers zijn vanaf dat moment ingeschreven en ontvangen de nieuwsbrief met informatie en activiteiten. Met mantelzorgers die zich voor het eerst inschrijven is altijd 1x telefonisch contact om de gegevens te checken en om te vragen hoe het gaat/of er behoefte is aan ondersteuning. 

Ingeschreven staan als mantelzorger heeft als voordeel dat iemand geïnformeerd blijft over nieuws, activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) mantelzorgers. 

Jonge mantelzorgers 
Voor kinderen/jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het gezin zijn er 2 bioscoopbonnen. Het aanmelden van jonge mantelzorgers/aanvragen van de bonnen gaat via hetzelfde formulier op de website vanHumanitas. 

Vragen? 

Neem dan contact op met Esther Poelsma / 050 312 60 00 / e.poelsma@humanitas.nl