Sportschool Kelderwerk voor de minima is weer open!

Foto: Frans Geubel

Op vrijdag 13 oktober heropende stichting Kelder-werk haar deuren. Kelderwerk was 20 jaar lang de plek waar mensen met een smalle beurs voor weinig geld konden sporten, of simpelweg elkaar ontmoeten bij een kop koffie. Tijdens de coronacrisis kon Kelderwerk het hoofd niet boven water houden en sloot de sportschool. 

Omdat er in met name de Oosterparkwijk veel vraag bleef naar de activiteiten van Kelderwerk besloot de gemeente Groningen een pand ter beschikking te stellen aan de Professor Rankestraat 11. 

De feestelijke opening werd opgeluisterd door Pé Daalemmer (Peter de Haan) met een spetterend optreden. Wijkwethouder Carine Bloem-hoff, die na enkele sprekers de officiële opening deed, nam op verzoek na haar speech plaats op een fitness apparaat waarna er een confettikanonnetje werd afgeschoten!

Er was koek en koffie, en de sfeer was ronduit gezellig.

Het is een actueel thema: mensen in achterstandsituaties hebben steeds meer moeite om rond te komen. Er is amper geld voor de dagelijkse basisbehoeftes, laat staan voor sport en bewegen. Dat blijkt eens te meer uit de Armoedemonitor 2022 van de gemeente Groningen. Van de groep stadjers die niet tot de minima behoren gaf 80% aan zich gezond te voelen; bij de minima lag dat percentage op 53%. Bijna zeven op de tien (68%) van de niet-minima is lid van een sportclub, tegen 37% van de minima. 

In het verleden is gebleken dat Kelderwerk in een behoefte voorziet voor mensen aan de onderkant van de samenleving, die niet naar een ‘reguliere’ sportschool kunnen of willen. Bezoekers kwamen met name uit achterstandswijken, maar ook van instellingen als Jasmijn, Stichting Jongerenzorg, MamaMini, INLIA, Factor Vijf, WIJ Oosterpark en Vast en Verder. Kelderwerk is bewust laagdrempelig opgezet. Je hoeft er niet te sporten; alleen een kop koffie en een praatje is ook prima. 

Ook voor mensen die de eerste stappen willen zetten op weg naar werk biedt Kelderwerk mogelijkheden. Er is plek voor vrijwilligers en mensen met een participatiebaan, die willen assisteren in de dagelijkse bedrijfsvoering. 

Kelderwerk bevindt zich aan de Professor Rankestraat 11 (op een binnenplein). Voorlopig gaat Kelderwerk open op werkdagen van tien tot twee. Mocht er behoefte en voldoende personele bezetting zijn, dan kan dat later uitgebreid worden.