Vogels spotten bij de Van Houten vijver

Door Michiel Meeuwsen

Het nieuwe buurtcentrum bij Van Houten is een prachtige locatie om vogels te observeren. Er zijn veel bomen, een buurttuin en een grote vijver die bovendien ook nog eens bomvol vis zit (vooral veel karpers) en kikkers zijn er ook in overvloed. Genoeg voedsel dus voor op vis jagende watervogels. Drie vissende vogels die zich veelvuldig vertonen zijn de blauwe reiger, de aalscholver en het visdiefje. Elk heeft zijn eigen manier van jagen. 

De aalscholver is een super-duiker. Deze imposante vogel verdwijnt om de haverklap onder water op jacht naar voorn, baars, snoekbaars en paling. Maar waarschijnlijk bestaat zijn buit hier voornamelijk uit karper. Een pond vis per dag heeft hij nodig. Anders dan bij veel andere watervogels wordt zijn verenpak nat. Dit is nodig omdat dit de opwaartse druk voorkomt. Vogels als eenden, waterhoentjes en meerkoeten hebben veren die niet nat worden bij duiken en dat zorgt voor opwaartse druk. Deze vogels kunnen daarom ook veel minder diep en lang duiken, want na verloop van tijd ploppen ze als vanzelf weer naar boven. Omdat zijn veren nat worden kan de aalscholver zo goed duiken, maar na elke duiksessie moet hij daarna zijn vleugels weer laten drogen. Vandaar dat je ze zo vaak ziet op een paaltje of in een boom met de vleugels wijd. 

De blauwe reiger heeft een heel andere manier van jagen. Hij staat met zijn lange poten in het water en staat geduldig te wachten tot er vis komt langs zwemmen en dan pikt hij ze met dodelijke precisie uit het water. De reiger heeft van alles op zijn menu staan, kikkers pakt hij ook en kuikens van eenden of meerkoetjes lust hij ook wel.

De derde vissende vogel is de meest elegante: het visdiefje. Ook het visdiefje duikt maar dan vanuit de lucht. Het is echt een genot om het visdiefje aan het werk te zien. Op zeer sierlijke wijze zie je hem rondjes vliegen over de vijver en als hij iets in het oog krijgt dan stort hij zich in het water en je ziet zelden dat hij mist. Het zijn de wat kleinere visjes en kreeftjes waarop hij jaagt.

Een andere vogel die fascinerend is om te volgen is de meerkoet. De meerkoet is een nogal plompe vogel om te zien, met grote poten en vliezen die zich nogal schokkerig voortbeweegt. Bovendien is het een vreselijk agressief en territoriaal beest. Hij valt werkelijk alles aan wat in de buurt komt, of het nou soortgenoten betreft of andere vijverbewoners als eenden en ganzen. Onverschrokken verjaagt hij ook vogels die veel groter zijn dan hij. Er zijn echter twee vogels die hij wijselijk met rust laat en dat zijn de fuut en de aalscholver. Dit is omdat deze vogels scherpe snavels hebben en de tegenaanval van onderaf inzetten. Ze duiken onder en zouden de meerkoet met hun scherpe snavel in de buik kunnen prikken en dodelijk verwonden. De meerkoet zou ook zo bij het zwerfvuilteam kunnen, want het bouwen van een nest doet hij niet zelden van afval dat hij vindt in het water. Er zijn voorbeelden bekend van nesten die geheel bestaan uit bestekjes van roerstokjes voor de koffie van McDonalds. Binnen het gezinsverband is de meerkoet weer wel heel sociaal want hij doet alles om zijn jongen, ook wel pulletjes genoemd, te beschermen. Helaas vaak tevergeefs want meer nog dan eendenkuikens zijn de jongen van de meerkoet heel erg kwetsbaar. Het gevaar loert overal. In het voorjaar was er een nest met vier meerkoetpullekes en wij zagen dagelijks hoe de meerkoetouders hun jongen moesten beschermen tegen kraaien, reigers en Vlaamse gaaien. Maar er zijn mogelijk ook snoeken, ratten en steenmarters die ook ‘s nachts kunnen toeslaan. Van de vier jongen heeft er slechts één het gered. Ter vergelijking: er was ook een stel wilde eenden met kuikens en daarvan hebben vier van de acht het tot wasdom gebracht.

Er zijn bij Bij Van Houten nog veel meer vogels te zien. Enkele mooie exemplaren zijn het oeverlopertje, de grote gele kwikstaart en de dodaard (klein soort fuut). Vanuit de kantine van het wijkgebouw hebt u een prachtig uitzicht over de vijver. Wij nodigen u uit om zelf eens langs te komen en onder het genot van een kopje koffie of thee zelf eens naar onze prachtige vogels te komen kijken.