Wijkcentrum bij Van Houten

Het Treslinghuis werd gesloopt in 2018, en ik ben beslist niet de enige Oosterparker die sinds 2022 met stijgende verbazing en bewondering de opmerkelijk snelle invulling en ontwikkeling van wijkcentrum bij Van Houten heeft gevolgd, tot een waarachtige ‘huiskamer van de wijk’!

Ik ging eens even buurten bij Bestuursvoorzitter Wietse de Boer en Werkbegeleider / Hoofdbeheerder Boris Waalboer om te informeren naar de stand van zaken.

Om de harmonische inbedding in de wijk te verduidelijken haalt Wietse nog eens de voor-treffelijke samenwerking in de destijds opgerichte Stichting bij Van Houten aan, bestaande uit mensen van WerkPro, Ons Belang (Zaagmuldersweg), SVO (Speeltuinvereniging Oosterpark, Resedastraat), JOP (Jongerencentrum Oosterpark, Klaproos-laan), BO (Bewonersorganisatie Oosterpark) en het toekomstige bij Van Houten. Een samenwerking met maar één doel: een goede opvolger van het Treslinghuis. Na de totstandkoming hiervan stapten alle genoemde partners uit het bestuur, dat daarna verder ging als een op zichzelf staande Stichting bij Van Houten.

Beide heren benoemen uiteraard de prachtige plek met een van de mooiste uitzichten van de stad. En natuurlijk ook de aanduiding ‘huiskamer van de wijk’ die steeds meer inhoud krijgt door de grote inbreng vanuit de wijk. Er wordt bij initiatieven vanuit de wijk goed en pragmatisch gekeken naar blijvende verbeteringen aan de inrichting van het gebouw. Iedereen is welkom met een initiatief, maar bij Van Houten vraagt vaak ook iets terug; zo snijdt het mes aan twee kanten.

En dat verklaart ook het organische en speelse van de groei van het wijkcentrum; het groeit bij wijze van spreken als vanzelf, waarbij Beheer en Bestuur er uiteraard voor zorgen dat alles uitvoerbaar blijft en niets uit de bocht vliegt. Maar het wijkcentrum zal altijd in ontwikkeling blijven, verzekert Wietse.

Verbouwplannen voorzien in een complete renovatie van de oudbouw, het schoolgebouw waarnaar het wijkcentrum is genoemd: de Van Houtenschool uit 1932, architect Siebe Jan Bouma, wiens naam de school in latere jaren sierde. De lokalen van dit gebouw vormen de belangrijkste inkomstenbron van bij Van Houten; er zijn nu drie lokalen vast verhuurd en twee los.

De werkzaamheden aan en in dit Rijksmonument zijn gepland van mei tot najaar 2025. Er zal dan ook een verbinding worden gemaakt tussen beide gebouwen, bestaande uit een soort glazen sluis, waarin de hoofdingang gaat komen (zie afbeelding).

Het moderne gebouw dat nu het wijkcentrum is, een ontwerp van Onix Architecten, zal gefaseerd worden opgeknapt. Hiervoor worden nog steeds fondsen geworven. Boris somt op: een nieuwe, grotere en open keuken, een traplift, een nieuwe vloer in de kantine en nog een aantal kleinere verbeteringen. Eigenlijk is men al begonnen, getuige de verbeteringen aan de akoestiek in de kantine.

Vrijwilligers die mee willen helpen bij de vele klussen, zijn van harte welkom! (Boris Waalboer: 06-121 654 47)

Tot slot benoemt Boris de vele huidige activiteiten:

Vrijdagmaaltijd. Voor € 2,50 eten met je buurtgenoten – Lunch, dagelijks verse soep, tosti’s en appeltaart – De Leeskamer – De Kunstroute – Haak maar aan – Toneelgroep Oosterpark – Speeltuinvereniging Oosterpark – Yoga – Afrodance – Dansen met Tim (tot 9 jaar) – Kinderkoken – Meidenclub – Peuterdansen – Stitch n Bitch – Spellenvereniging Rabenhaupt – Het Wijkgilde (opleiding niveau 1 beheer horeca en techniek).

Daarnaast kan men terecht bij de vaste huurders: Gemeente Groningen Werk & Participatie – WIJS – Cosis – BuurtzorgT.

Ook alvast het vermelden waard: de manifestatie ‘Ontdek bij Van Houten’, op zaterdag 6 juli van 12 tot 16 uur.